Posted in: Uncategorized

Arapça Sayılar 1 20 Yazılışı ve Okunuşu

Arapça sayılar, Arap dilinin temel öğelerinden biridir. Bu sayılar, hem günlük yaşamda hem de matematiksel hesaplamalarda kullanılır. Arapça sayıların yazılışı ve okunuşu, dilin yapısını anlamak için önemli bir adımdır. Bu makalede, Arapça sayılar 1-20'nin yazılışını ve okunuşunu ayrıntılı olarak ele alacağız.

1 – واحد (Vahid): “vah-hid”
2 – اثنان (İsnan): “is-nan”
3 – ثلاثة (Selase): “se-lah-se”
4 – أربعة (Arba'a): “ar-ba-a”
5 – خمسة (Hamsa): “ham-sa”
6 – ستة (Setta): “set-ta”
7 – سبعة (Seb'a): “se-ba-a”
8 – ثمانية (Semane): “se-ma-ne”
9 – تسعة (Tes'a): “tes-a-a”
10 – عشرة (Ashra): “ash-ra”
11 – أحد عشر (Ehd Ashar): “ehd ash-ar”
12 – اثنا عشر (İsnau Ashar): “is-na-u ash-ar”
13 – ثلاثة عشر (Salasa Ashar): “sa-la-sa ash-ar”
14 – أربعة عشر (Arba'a Ashar): “ar-ba-a ash-ar”
15 – خمسة عشر (Hamsa Ashar): “ham-sa ash-ar”
16 – ستة عشر (Setta Ashar): “set-ta ash-ar”
17 – سبعة عشر (Seb'a Ashar): “se-ba-a ash-ar”
18 – ثمانية عشر (Semane Ashar): “se-ma-ne ash-ar”
19 – تسعة عشر (Tes'a Ashar): “tes-a-a ash-ar”
20 – عشرون (İsrun): “is-run”

Bu sayıların yazılışını ve okunuşunu öğrenmek, Arapça dilini anlamak için iyi bir temel oluşturabilir. Sayılar, günlük iletişimden ticari işlemlere kadar birçok alanda yaygın olarak kullanıldığından, bu temel bilgiler size pratikte yardımcı olabilir.

Arapça sayılarla ilgili dikkat edilmesi gereken nokta, bazen sayılar farklı bağlamlarda farklı şekillerde okunabilir veya yazılabilir olmalarıdır. Bu bağlamda, pratik yapmanız ve dilin yapısal özelliklerini keşfetmeniz önemlidir. Arapça sayıları doğru bir şekilde telaffuz etmek için kaynaklardan yardım alabilir veya dil eğitimi veren kurumlara başvurabilirsiniz.

Arapça sayılar 1-20'nin yazılışını ve okunuşunu bu makalede ayrıntılı bir şekilde ele aldık. Bu sayıları anlamak, Arapça diline olan hakimiyetinizi artırmanıza yardımcı olacaktır. Dil öğrenirken sabırlı olun ve bol pratik yapmaya önem verin.

Arapça Sayılar: 1-20 Arasındaki Gizemli Rakamlar

Arapça sayılar, dilimize gizem katmakla birlikte matematiksel ifadelerde de sıkça kullanılan önemli rakamlardır. Bu makalede, 1 ile 20 arasındaki Arapça sayıları keşfedecek ve onların anlamlarını inceleyeceğiz.

 1. Bir (١): Arapça alfabesinin ilk harfi olan “Alif”i temsil eder. Tekil bir nesneyi ifade etmek için kullanılır. Aynı zamanda evrenselliği sembolize eder.

 2. İki (٢): İki, çiftlikleri, ilişkileri ve dengeyi simgeler. İkili bir yapıyı ifade eder ve karşıtlıkların birleştirilmesini temsil eder.

 3. Üç (٣): Üç, bütünlüğü ve tamamlanmışlığı yansıtır. İnsan vücudunun üç ana parçası (baş, gövde, bacaklar) gibi unsurları içinde barındırır.

 4. Dört (٤): Dört, dört elementi, dört mevsimi ve dört yönlü bir uyumu temsil eder. Dört köşeli bir yapıya sahip olmasıyla istikrarı simgeler.

 5. Beş (٥): Beş, beş duyuyu temsil eder. Aynı zamanda insan elinin beş parmağına da atıfta bulunur ve insan doğasının özgürlük arayışını ifade eder.

 6. Altı (٦): Altı, denge ve uyumu ifade eder. Altı noktalı yıldız sembolüyle genellikle ilişkilendirilir ve mükemmeliyeti temsil eder.

 7. Yedi (٧): Yedi, gizemli ve mistik bir sayıdır. İnsanların tarih boyunca bu sayıya büyülü anlamlar yüklediği görülür. Haftanın yedi günü ve gök cisimlerinin yedi çeşiti gibi birçok sembolik bağlantısı vardır.

 8. Sekiz (٨): Sekiz, sonsuzluğu simgeler. Bir döngünün tamamlandığı ve sürekli devam ettiği anlamına gelir. Aynı zamanda bolluğu ve bereketi ifade eder.

 9. Dokuz (٩): Dokuz, bilgelik ve içsel gücü temsil eder. Son bir rakama yakın olmasıyla tamamlanmayı simgeler.

 10. On (١٠): On, sayı sistemindeki temel birim olan onluk sistemi ifade eder. Aynı zamanda tamamlanmışlık ve olgunluğun sembolüdür.

 11. On bir (١١): On bir, birlikte bir anlamına gelir. İki basamaklı bir sayı olmasına rağmen tek bir ifade olarak kullanılır.

 12. On iki (١٢): On iki, takvimlerin ve saatlerin temel birimidir. Aynı zamanda yılın aylarını ve günün saatlerini ifade eder.

 13. On üç (١٣): On üç, batıl inançlarla ilişkilendirilen gizemli bir sayıdır. Şanssızlık veya uğursuzluk olarak kabul edilir.

 14. On dört (١٤): On dört, eşitlik ve dengeyi sembolize eder. Hem iki hem de dört sayılarının özelliklerini içinde barındırır.

 15. On beş (١٥): On beş, sık kullanılan bir sayıdır ve çeşitli kültürel anlamları vardır. Genellikle karnaval atmosferiyle ilişkilendirilir.

Keşfedilmemiş Dilin Sırları: Arapça Sayılar 1-20

Arapça, Orta Doğu'nun en yaygın konuşulan dillerinden biridir ve zengin kültürel mirasıyla ön plana çıkar. Bu dilin büyüleyici özelliklerinden biri, sayılarında yatan sırlardır. Arapça sayılar 1-20 arasında, derin anlamlara sahip olan gizemli bir dünyanın kapılarını açar.

1'den 20'ye kadar olan Arapça sayılar, sadece temel sayıları ifade etmekle kalmaz, aynı zamanda hayatın farklı yönlerine ışık tutar. Her sayı, insanların duygusal durumlarını veya kişilik özelliklerini dile getiren benzersiz sembolik anlamlar taşır.

Örneğin, “vahid” (1), birlik ve bütünlük anlamına gelir. İslam kültüründe Tanrı'nın bir olduğunu ifade ederken, tekil olarak da kullanılır. “İsnayn” (2) ise ikiliği simgeler ve dengeyi temsil eder. Bu sayı, karşıtlıklar arasındaki uyumu ve birleşimi ifade eder.

Arapça sayılar 1-20 arasında, “thalatha” (3) birçok kültürdeki üçüncülük anlamını taşır. Üç, tamamlanmışlık ve uyumun sembolüdür. “Arba'a” (4), dört elementi temsil eder ve toprak, su, hava ve ateş arasındaki dengeyi simgeler.

Sayılar devam ettikçe, gizemli sembollerle dolu anlamlarını sürdürürler. Beş (hamsa) beş duyuyu ifade ederken, altı (sitta) ise güvenlik ve dayanıklılığı temsil eder. Yedi (saba'a) tamamlanmışlık hissi verirken, sekiz (thamaniya) sonsuzluğun sembolüdür.

Arapça sayılar 1-20 arasında bulunan dokuz (tis'a) doğallıkla ilgili anlamlara sahiptir ve yaratıcılığı ifade ederken, on (ashra) bütünlük, tamamlanma ve hayat döngüsünü temsil eder.

Diğer sayılar da aynı şekilde derin anlamlar taşır. Arapça sayılarının bu sembolik anlatımları, dilin köklerine ve kültürel zenginliğine olan derin bağlılığını yansıtır. Bu sırları keşfetmek, Arap dünyasının zengin mirasına bir adım atmak anlamına gelir.

Arapça sayılar 1-20 arasında gezinirken, kendinizi Arap kültürünün büyülü dünyasına çekilmiş hissedeceksiniz. Sayıların sembolik anlamları, bu dilin derinliklerinde saklı olan sırları açığa çıkarır ve insanların düşüncelerini ve hislerini ifade etme biçimlerini yansıtır.

Arapça sayılarının bu benzersiz sembolizmi, keşfedilmemiş bir dilin sırlarını paylaşma fırsatı sunar. Bu sayılar, sayısal ifadelerden daha fazlasını temsil eder ve Arapça'nın zenginliğini vurgular. Siz de bu derinliklerde gezerek, Arap kültürünün büyülü dünyasında unutulmaz bir keşif yolculuğuna çıkabilirsiniz.

Arapça Sayıların Güzelliği: 1’den 20’ye Yazılışı ve Okunuşu

Her dilin kendine özgü bir güzelliği vardır, Arapça da bu konuda istisna değildir. Arapça sayılar, karmaşık bir yapıda olmalarına rağmen benzersiz bir estetik sunarlar. Bu makalede, 1'den 20'ye kadar olan Arapça sayıların yazılışını ve okunuşunu keşfedeceğiz.

1 – واحد (vahid): “Vahid” şeklinde yazılan ve “vah-hid” diye okunan ilk sayıdır. Tekil anlamına gelir.

2 – اثنان (ethnan): “Ethnan” olarak yazılıp “eth-nan” şeklinde telaffuz edilen ikinci sayıdır. İkili anlamına gelir.

3 – ثلاثة (thalatha): “Thalatha” şeklinde yazılıp “tha-la-tha” olarak okunan üçüncü sayıdır. Üç anlamına gelir.

4 – أربعة (arba'a): “Arba'a” şeklinde yazılan ve “ar-ba-a” şeklinde okunan dördüncü sayıdır. Dört anlamına gelir.

5 – خمسة (khamsa): “Khamsa” olarak yazılıp “kham-sa” şeklinde telaffuz edilen beşinci sayıdır. Beş anlamına gelir.

6 – ستة (sitta): “Sitta” şeklinde yazılan ve “sit-ta” diye okunan altıncı sayıdır. Altı anlamına gelir.

7 – سبعة (sab'a): “Sab'a” olarak yazılıp “sab-a” olarak telaffuz edilen yedinci sayıdır. Yedi anlamına gelir.

8 – ثمانية (thamaniya): “Thamaniya” şeklinde yazılıp “tha-ma-ni-ya” şeklinde okunan sekizinci sayıdır. Sekiz anlamına gelir.

9 – تسعة (tis'a): “Tis'a” olarak yazılıp “tis-a” diye okunan dokuzuncu sayıdır. Dokuz anlamına gelir.

10 – عشرة ('ashara): “'Ashara” şeklinde yazılan ve “'a-sha-ra” diye okunan onuncu sayıdır. On anlamına gelir.

11 – أحد عشر (ahad 'ashar): “Ahad 'ashar” şeklinde yazılıp “a-had 'a-shar” şeklinde telaffuz edilen on birinci sayıdır. On bir anlamına gelir.

12 – اثنا عشر (ithna 'ashar): “Ithna 'ashar” olarak yazılıp “ith-na 'a-shar” olarak okunan on ikinci sayıdır. On iki anlamına gelir.

13 – ثلاثة عشر (thalatha 'ashar): “Thalatha 'ashar” şeklinde yazılıp “tha-la-tha 'a-shar” diye okunan on üçüncü sayıdır. On üç anlamına gelir.

14 – أربعة عشر (arba'a 'ashar): “Arba'a 'ashar” olarak yazılıp “ar-ba-a 'a-shar” şeklinde telaffuz edilen on dördüncü sayıdır. On dört anlamına gelir.

15 – خمسة عشر (khamsa 'ashar): “Khamsa 'ashar” şeklinde yazılıp “kham-sa 'a-shar” diye okunan on beşinci sayıdır. On beş anlamına gelir.

16 – ستة عشر (sitta 'ashar): “Sitta 'ashar” olarak yazılıp “sit-ta 'a-shar” olarak okunan on altıncı sayıdır. On altı anlamına gelir.

Dilimize Yabancı Bir Dokunuş: Arapça Rakamlar 1-20

Arapça rakamlar, matematiksel ifadelerde yaygın olarak kullanılan sayı sistemidir. Rakamların kökeni Arapça olmasına rağmen, dünya genelinde ve dilimize de yaygın bir şekilde girmişlerdir. İnsanlar arasındaki iletişimin önemli bir unsuru olan sayılar, farklı kültürlerin birbirleriyle etkileşimini sağlamada da bir rol oynar. Bu nedenle, Arapça rakamların temel anlamları ve yazımı hakkında bilgi sahibi olmak bizlere avantaj sağlar.

1'den 20'ye kadar olan Arapça rakamlar, 0'dan 9'a kadar olan basit sembollerden oluşur. Bu semboller, yuvarlak hatlara ve basit çizgilere dayanır. Örneğin, 1 sayısını ifade eden “واحد” (vahid), normalde Latin alfabesine çevrildiğinde “1” olarak yazılır. Benzer şekilde, 20'nin Arapça karşılığı “عشرون” (ishrūn) olarak ifade edilir.

Arapça rakamların kullanımı, özellikle matematiksel işlemlerde oldukça yaygındır. Bu rakamların standartlaştırılmış bir şekli olduğu için, dünya genelindeki insanlar arasında kolay bir anlaşma sağlanır. Örneğin, 18 sayısını ifade eden “ثمانية عشر” (thamāniya 'ashar) Arapça rakamları kullanılarak yazılır ve genel olarak kabul görür.

Arapça rakamların dilimize yaptığı dokunuş, günlük yaşamda bile fark edilebilir. Satın alma işlemleri, saatlerin gösterimi ve telefon numaraları gibi birçok alanda Arapça rakamlara rastlarız. Bu nedenle, bu rakamları tanımak ve doğru bir şekilde okumak önemlidir.

Arapça rakamların 1'den 20'ye kadar olan temel formları matematiksel ifadelerde ve günlük hayatta yaygın bir şekilde kullanılır. Bu rakamların sembolik anlamlarını ve yazımlarını bilmek, iletişimde ve anlamada büyük bir kolaylık sağlar. Dilimize yapılan bu yabancı dokunuş, kültürler arası etkileşimin bir parçasıdır ve sayıların evrenselliği üzerindeki gücünü gösterir.

Önceki Yazılar:

Sonraki Yazılar:

Back to Top
sms onay seokoloji SMS Onay twitter takipçi satın al gurkha puro satın al Otobüs Bileti Uçak Bileti Heybilet uluslararası evden eve nakliyat